Tràmits & gestions

CERTIFICATS I CÈDULA D'HABITABILITAT · ITE/IEE
ASSESSORAMENT TÈCNIC I PERICIAL

tramites y gestiones

En arquitectura GMM ens encanta fer cases, hotels o reformar edificis. Però també som conscients que no tothom necessita fer un gran projecte, però en canvi, sí que necessita algun expert que l'ajudi a resoldre gestions relacionades amb el món d'immobiliari o d'arquitectura i construcció.

Avui dia convivim amb gran quantitat de lleis i normatives aplicables a les nostres llars o el nostre dia a dia. Per això el nostre equip ofereix acompanyament i assessorament en la tramitació de certificats, informes tècnics, tramitacions, gestió urbanística o compra-venda.


Arquitectura GMM proporciona assessorament tècnic per a tota mena de certificats necessaris per a operacions immobiliàries o actes jurídics documentats. Tramitam cèdules d'habitabilitat, necessàries per a compra-venda o turisme vacacional, entre altres.